stamboom ALLES

 

 

Engelina Alles
Mijn grootmoeder van moeders kant is Engelina Alles (1894-1975). Zie de kwartierstaat van haar vader Klaas Alles en die van haar moeder Antje de Reus.           

De naam Alles 
In vroegere tijden hadden mensen geen vaste achternaam en werden ze aangeduid met de voornaam van hun vader (patroniem), bijvoorbeeld Jan Jansen. De naam Alles is oorspronkelijk een patroniem geweest en wil zeggen zoon van Alle. In een later stadium werd het patroniem een vaste achternaam.

"Alle" is een Friese voornaam en is een verkleining van Allert, Allaart of Aldert. Het wijst er op dat de voorouders van onze
stamvader Cornelis Alles van 1655 uit Friesland komen. Het kan zijn, dat na de inpoldering van de Beemster in 1610 en het neerzetten van de eerste boerderijen in 1640 landbouwers uit Friesland en Groningen trokken om te helpen bij de oogst. Sommigen, zoals de familie Alles, zijn in de Beemster gebleven.

In Friesland kwam, en komt, de naam Alles het meeste voor. Zo staat er in een hypotheekboek een Cornelis Alles vermeld (03-05-1649, Tietjerkstradeel) en een Claes Alles (02-02-1658, Tietjerkstradeel). Een vader Claas Alles (doop kind 31-03-1639, Leeuwarden). Zie www.allefriezen.nl

Ook in Amsterdam kwamen families met de achternaam Alles voor. In 1603 laten Haltgen Alles en turfdrager Tomes Tomesz hun zoon Tomes hervormd dopen in de Oude Kerk. In 1612 wordt het kind van Abraham Alles en Gesina Jongerling hervormd gedoopt. In 1736 wordt ene Alle Alles genoemd in een doopakte. Maar deze zullen naar alle waarschijnlijkheid geen familie zijn van onze tak.
Zie het stadsarchief amsterdam.

De naam "Alles" in de Beemster, De Rijp en Graft
Ik heb de eerste generatie van mijn familie Alles laten beginnen bij een onbekende katholieke vader met een zoon Cornelis geboren ca 1655 in de Beemster. Voor de eerste 3 generaties zijn de familieverbanden alleen maar aannemelijk te maken. Het kan dus anders zijn.

Ik ben uitgegaan van één stamvader Alles in de Beemster/De Rijp. Met mijn indeling kunnen hierbij 3 takken worden onderscheiden met nog levende dragers van de naam Alles.

Maar ook vóór mijn eerste generatie waren daar al personen met de naam Alles. Bij de katholieke dopen staat nog een Gerbrant Allis vermeld, als vader van dopeling Trijn Allis (25 dec 1630), echter de naam Gerbrand ben ik bij de latere Alles-families niet meer tegengekomen. En bij de gereformeerde dopen (de Gereformeerde kerk stond in Graft) een doop van zoon Krelis met ouders Sijmon Alles en Guurtje Jans (ca 1600), en ene Simon (doop 3 nov 1696) zoon van Jan Pieters Alles en Aaltje Jacobs. Maar de naam Alles is toen niet konsekwent volgehouden en werden er patroniemen gebruikt.

In het registre civique (kiesgerechtigde burgers in 1811) kwam ik nog de volgende namen tegen die ik niet kan plaatsen:

Cornelis Alles, geb. 1-9-1765 in De Rijp
Klaas Alles, geb. 1768 in Graft
Cornelis Alles, geb. 1773 in Graft

Bronnen:
Behalve dankbaar voor de hulp van de mensen in de archieven ben ik ook Marianne Teunis bijzonder erkentelijk voor haar goed bruikbare informatie. En niet te vergeten alle vrijwilligers van o.a. www.wiewaswie.nl.

 

Verder:

 

^