stamboom ALLES

 

 

 

Levensbeschrijving Paul Horn

Auteur: Pauline van Tets, 29-12-2016

Staatsgreep van Franco
Op 16 juli 1936 vond in Spanje een staatsgreep plaats tegen de republikeinse regering. De putschisten onder leiding van generaal Franco kregen van meet af aan steun van Duitsland en Italië. Zonder deze steun zou de staatsgreep weinig kans hebben gemaakt. In het grootste deel van Spanje werd de opstand aanvankelijk neergeslagen. Daarom zetten Duitse en Italiaanse transportvliegtuigen de troepen van Franco over van Spaans-Marokko naar Zuid-Spanje. Vandaar begon hij zijn opmars. Ondanks deze steun, vooral gesymboliseerd door het Duitse bombardement op Guernica, duurde het bijna drie jaar voordat Franco erin slaagde het vasteland te veroveren en de republikeinse regering te verslaan.

Internationale brigades tegen Franco
Duizenden antifascisten trokken intussen vanuit de hele wereld naar Spanje om de regering bij te staan. Zij vormden de Internationale Brigades.Tijdens de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) trokken duizenden vrijwilligers naar Spanje om de wettige regering daar te steunen in de strijd tegen de opstandige troepen van Franco. Ook uit Nederland gingen er jongens heen. De meeste Spanje-vrijwilligers waren communistisch georiënteerd. Circa 700 Nederlanders hebben deelgenomen aan de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939). Eén van hen was Paul Horn. Hij is geboren 12 dec 1904 te Amsterdam, kwam uit een gezin van tenminste 7 kinderen, geboren 1890-1907. Er waren 3 dochters en tenminste 4 zoons. Zijn vader was sigarenmaker. Een gelukkige jeugd had hij bepaald niet:

Uit het militieregister, opgemaakt bij de keuring voor de militie, blijkt dat de ouders uit de ouderlijke macht zijn gezet en dat hij opgroeit in het RK jongensweeshuis, Lauriergracht 103/105 te Amsterdam. Dit weeshuis heeft de voogdij.

Bij de genoemde militiekeuring op 7 mei 1923 wordt hij geschikt bevonden. Toch voorgoed vrijgesteld wegens broederdienst. Ten tijde van deze keuring woont hij te Beesel in Limburg. Hij is daar waarschijnlijk ondergebracht door het weeshuis om in de landbouw te werken.

Op 3 dec 1928 verhuizen zijn ouders met hem en zijn jongere broer Adriaan naar Alkmaar. Op 28 juli 1933 overlijdt zijn moeder in Alkmaar.

Krijgsdienst in Spanje
In oktober 1937 is Paul Horn naar Spanje vertrokken, zo blijkt uit verklaringen van zijn familie, ivm een onderzoek door de politie te Alkmaar naar het vertrek van Horn naar Spanje. “vermoedelijk om dienst te nemen bij een der Spaansche strijdmachten”. Hij zou voor die actie 200 gulden ontvangen, volgens de verklaring van zijn zuster: “Op zaterdag 2 oktober kwam Paul bij mij om afscheid te nemen, zeggende dat hij naar Spanje ging. Hij vertelde mij niet, wie hem daarbij behulpzaam zou zijn. Hij deelde mij wel mede, dat hij die middag met de trein zou afreizen. Hij heeft mij ook mede gedeeld dat hij f 200.- zou ontvangen. Hierna is hij vertrokken, zonder te zeggen, van wien of waar hij dit geld zou ontvangen.”


Parijs 1937

Op dat moment woonde Horn te Alkmaar in een volkslogement, waar hij leefde van de steun, volgens zijn hospita. Hij is op 2 oktober met de trein naar Frankrijk vertrokken. Op 4 oktober stuurt hij een kaart uit Parijs naar zijn broer Adriaan te Alkmaar, met daarop het beeld voor het Russische paviljoen van de wereldtentoonstelling aldaar. Veertien dagen later ontvangt zijn zwager A.J. Veltkamp, die ook in Alkmaar woont, en volgens de politie “sympathiserend Communist is”, een brief uit Spanje, met de mededeling dat Horn is beland in een hospitaal in Albecetas. Waarom meldt hij niet, wel dat hij last heeft van zijn maag.

Van Horn's verblijf in Spanje, datum terugkeer en daarna is weinig bekend. Uit Spaanse documenten blijkt dat hij op 8 oktober 1937 is aangekomen in Barcelona en meteen is doorgestuurd naar Albacete, hoofdkwartier van de internationale brigades. Een ander document, zonder datum, meldt zijn hospitalisering in Vich. Geen details.

Terugkeer naar Nederland
Waarschijnlijk is hij teruggekomen in Nederland met het transport van Nederlandse vrijwilligers, op 5 december 1938, hij staat op de lijst van het Laissez Passer van 25 november 1938, ingediend door de Nederlandse Legatie in Barcelona. Ook aannemelijk: bij aankomst in Nederland is zijn identiteitsbewijs afgenomen; op zijn gezinskaart in het archief van Amsterdam staat de Nederlandse nationaliteit doorgehaald en vervangen door vreemd. Geen gegevens over teruggave daarvan.


Alkmaarder gezinskaart van Mies Horn met vermelding van
zijn zoon Paulus Petrus Horn met nationaliteit: Vr (= vreemdeling)


Dat archief vermeldt verder nog:

Gegevens over het verdere leven van Paul Horn ontbreken.

Bronnen in Nederland:

Bronnen in SpanjeOverige gegevens
Sekse: man
Beroep: Havenarbeider
Adres: Hoeverkade 9
Woonplaats: Alkmaar
Datum vertrek Nederland/aankomst Spanje: 06-10-1937
Datum terugkeer: 05-12-1938
Gewond: ja
Nederlanderschap afgenomen: ja
Vader: Mies Horn
Beroep vader: Sigarenmaker
Moeder: Adriana van Essen

 

Verder op Internet:

Terug

^