stamboom LAMPE

 

 

 

GENEALOGIE VAN KLAAS HOLKEBOER

echtgenoot van Gesina Barbara Engels (dr. van Gerardus Josephus Engels en Frederika Willemina Lampe).

Kwartierstaat >>

 

STAMBOOM HOLKEBOER

 

Eerste Generatie

NN Holkeboer, geboren ~1680.

Kinderen:

Tweede Generatie

1a. Jacob Holkeboer, geboren ~1710.

Kinderen:

Derde Generatie

1b. Klaas Jacobs Holkeboer, geboren ~1735. Hij trouwde in 1759 met Tjitske Oepkes Bonnema (dr. van Upcke Abes Bonnema en Maaike Tjepckes), geb. 3 dec 1726 te Kimswerd (Wonseradeel), ovl. 17 apr 1807 te Arum.

Vierde Generatie

2. Jacob Klazes Holkeboer, geboren 1761 te Wonseradeel?, overleden 1 juni 1839 te Wonseradeel.  Hij trouwde Johantje Eeltzes (/Johanna Eelkes) Kooistra, getrouwd 31 mei 1795 te Arum, geboren ~1770 te Franeker, (dochter van Eeltze Sytzes Kooistra en Akke Klazes Sjaardema) overleden 1 April 1834.

Kinderen:

3.  Oepke Klazes Holkeboer, geboren 1762 te Wonseradeel?, overleden 20-05-1831 te Wonseradeel.  Hij trouwde Claaske Eeltje Kooystra, getrouwd 26 mei 1799 te Arum, geboren ~1762 te Arum.

Kinderen:

Vijfde Generatie

4.  Claas (/Klaas) Jacobs Holkeboer, geboren 1796 te Wonseradeel?, overleden 7 dec 1872 te Schraard.  Hij trouwde Idske Sjoerds Mensonides, getrouwd 22 apr 1820 te Wonseradeel, geboren 1802 te Wonseradeel?, (dochter van Sjoerd Jans Mensonides en Idske Tjerks) overleden 7 feb 1871 te gem. Bolsward.

Kinderen:

5.  Willem Jacobs Holkeboer, geboren 1801, overleden 16-06-1839 te Wonseradeel.  Hij trouwde Pietje Rientses Terpstra, getrouwd 03-01-1829 te Wonseradeel.

Kinderen:

6.  Maaike Jacobs Holkeboer, geboren 15 nov 1806 te Spannum, overleden 22-07-1856 te Hennaarderadeel.  Zij trouwde Johannes Hendriks Meijer, getrouwd 26-05-1838 te Wonseradeel, geboren 22 nov 1816 te Bolsward, (zoon van Hendrik Johannes Meijer en Sara Willems Notting) overleden 6 juli 1892 te Leeuwarden.

Kinderen:

7.  Eeltje Oepkes Holkeboer, geboren 1800 te Wonseradeel?, overleden 11-12-1870 te Wonseradeel.  Hij trouwde Hendrikje Scheltes Scheltema, getrouwd 08-07-1826 te Wonseradeel, geboren 1802 te Wonseradeel?, overleden 20-01-1847 te Wonseradeel.

Kinderen:

 

Zesde Generatie

8.  Johantje Klazes Holkeboer, geboren 1821 te Wonseradeel?, overleden 24-05-1871 te Wonseradeel.  Zij trouwde Bouwe Hayes Elzinga, getrouwd 16-06-1855 te Wonseradeel, geboren 5 juli 1831, (zoon van Haye Bouwes Elzinga en Klaaske Cornelis van Gelderen).

Kinderen:

9.  Sjoerdtje Klazes Holkeboer, geboren 1826, overleden 05-11-1860 te Hennaarderadeel.  Zij trouwde Wytze Baukes de Jong, getrouwd 20-10-1847 te Hennaarderadeel.

Kinderen:

10.  Jan Klazes Holkeboer, geboren 1833, overleden 09-05-1889 te Bolsward.  Hij trouwde Antje Alles Hofstra, getrouwd 20-05-1866 te Bolsward, overleden >1889.

Kinderen:

11.  Jacob Holkeboer, geboren 5 nov 1841 te Baarderadeel (/Winsum), overleden 19 juli 1892 aan boord van het barkschip Professor bij Kaap Hoorn, beroep: zeeman, scheepskok.  Hij trouwde Antje de Breed, getrouwd 31 mei 1868 te Terschelling, geboren 8 juli 1845 te Terschelling, (dochter van Pieter Cornelisz de Breed en Anne Teunis Bakker) overleden 5 okt 1891 te Amsterdam.

Kinderen:

Woonadressen:

Weeshuis
Toen een half jaar na hun moeder ook hun vader overleed, bleven er 4 kinderen achter. Anna (21j) en Trijntje (19j) waren oud genoeg. Maar Akke en Klaas waren nog maar respectievelijk 9 en 7 jaar oud. Zij zijn in het Diaconieweeshuis van de Hervormde Gemeente in Amsterdam ondergebracht. Inschrijving: 22 dec 1892.
Bron: Stadsarchief Amsterdam/Indexen/Boedelpapieren: NL-SAA-4315967. Zie een document hieruit.


Diaconieweeshuis van de Nederlands Hervormde Gemeente, Amstel 1
jongensafdeling

Overleden bij de Westkust van Amerika bij Kaap Hoorn
In de huwelijkbijlagen van Klaas (1912) is een overlijdensakte aanwezig, waarin staat dat er in het overlijdensregister van Amsterdam van 17 feb 1893 (reg.1, folio 105) het volgende is opgetekend:
Aan boord van het barkschip Professor, gezagvoerder H. Christensen en volgens missive van den minister van Marine, dat op 19 juli 1892 op bovengenoemde bodem zich bevindende op 57 grd ZB en 70 grd WL is overleden Jacob Holkeboer van beroep kok, wonende alhier, geb te Terschelling.

Voogdij
Cornelis de Breed was na de dood van zijn zuster Antje en zwager Jacob Holkeboer voogd over Akke en Klaas Holkeboer. Zijn schoonzoon Jan Liberg was toeziend voogd.


Bark "Lord Nelson" 


   Voorbeeld van een bark

1 = Fok (onderzeil)
2 = Voormarszeil
3 = Vooronderbramzeil
4 = Voorbovenbramzeil
5 = Grootzeil (onderzeil)
6 = Grootmarszeil
7 = Grootonderbramzeil

 8 = Grootbovenbramzeil
 9 = Binnenkluiver
10 = Buitenkluiver
11 = Bezaan
12 = Bovenbezaan
13 = Gaffeltopzeil
14 = Vlieger

 

12.  Johantje Willems Holkeboer.  Zij trouwde Jelle Sybrens Andela, getrouwd 21-04-1859 te Wonseradeel, geboren 8 juni 1830 te Burgwerd, gem. Wonseradeel, (zoon van Sybren Ulbes Andela en Sierkje Sierks Douwma). 

Kinderen:

13.  Gerrit Willems Holkeboer.  Hij trouwde Elisabeth Alberts van Dijk.

Kinderen:

14.  Hendrik Johannes Meyer, geboren 1839, overleden 12 sep 1921 te Utingeradeel.  Hij trouwde Antje Hendriks Brouwer, getrouwd 04 mei 1871 te Tietjerksteradeel.

Kinderen:

15.  Johantje Johannes Meyer, geboren 1844, overleden 30-03-1919 te Tietjerksteradeel.  Zij trouwde Sytse Sjoerds Terpstra, getrouwd 23-11-1867 te Bolsward.

Kinderen:

 

Zevende Generatie

16.  Klaas Holkeboer, geboren 1867, overleden 24-06-1895 te Bolsward.  Hij trouwde Rigtje Adema, getrouwd 26-11-1893 te Bolsward.

Kinderen:

17. Klaas Holkeboer, geboren 14 aug 1883 te Amsterdam, beroep portier Wilhelminagasthuis, overleden ca 1960 te Amsterdam. Hij trouwde Gesina Barbara (Sien/Gesien) Engels, getrouwd 12 dec 1912 te Amsterdam, geboren 13 okt 1887 te Amsterdam, beroep naaister (dochter van Gerardus Josephus Engels en Frederika Willemina (Mien) Lampe), overl. ca 1970 te Amsterdam.

Kind:

1954, Sarphatipark - Ceintuurbaan
Bij het café rechts: 2de Sweelinckstraat

Gesien & Klaas, in de 2de Sweelinckstraat 12”  te Amsterdam

Jaap, ca 1921

Jaap violist en goochelaar

Klaas Holkeboer zat in het Diaconieweeshuis der Hervormde Gemeente in Amsterdam. Mijn oma Apolonia Lampe ook (zie verder >>). Zij heeft haar nicht Gesien Engels aan Klaas voorgesteld, wat uiteindelijk tot een huwelijk heeft geleid.


Achtste Generatie

18. Jacob (Jaap) Holkeboer, geboren 27 jan 1915 te Amsterdam.  Hij trouwde in 1944 te Amsterdam met Cornelia Anna Maria (Corrie) Dekker, geboren 8 jan 1920 te Amsterdam (dochter van het echtpaar Dekker-Gerritzen).

Kinderen:1944, wederzijdse ouders


1949, Els met haar grootouders

 


2015: Jan-Dirk Holkeboer


2010 Jaap Holkeboer


2015: Annemiek Holkeboer

 

   

Terug naar inhoudsopgave >>

Startpagina: >>

^