stamboom LAMPE

 

 

 

VOOROUDERS FREDERIKA VAN DER VLIET
ECHTGENOTE VAN HERMAN LAMPE

Kwartierstaat >>

Van der Vliet – afstammelingen

Eerste generatie

1.  Jan Hendricxen van der Vliet, geb. ~1600, beroep schoenmaker.  Hij trouwde Sara Cornelis, getrouwd 10-10-1644 te ´s Gravenhage, geb. ~1615 te Delft.

Kinderen uit dit huwelijk:

 

Tweede generatie

2.  Cornelis Jans van der Vliet, geb. 24-01-1649 te ´s Gravenhage.  Hij trouwde Franzijntje (/Ranzijntje) de Bruin, geb. ~1647 (dochter van Jacob de Bruijn).

Kinderen uit dit huwelijk:

Derde generatie

3.  Jacobus van der Vliet, gedoopt 17 sep 1677 te 's Gravenhage, overl. 14-02-1752 te ´s Gravenhage.  Hij trouwde Elisabeth de Zeeuw, getrouwd 04-05-1701 te ´s Gravenhage, geb. te 's Gravenhage.

Kinderen uit dit huwelijk:

Vierde generatie

4.  Pieter (/Piter Willemse) van der Vliet, gedoopt 17 nov 1706 te 's Gravenhage.  Hij trouwde Jordina Reijnera /(Rijnira) van Ravensbergen, geb. 2 okt 1708 te Oudenbosch (dochter van Cornelis van Ravensbergen en Debora van Pasche), overl. 1806 te Oudenbosch.

Kinderen uit dit huwelijk:

 

Vijfde generatie

5.  Louis van der Vliet, gedoopt 30 juni 1737 te Oud en Nieuw Gastel.  Hij trouwde Pieternelletie Bollant, getrouwd 09-03-1760 te ´s Gravenhage /(Bergen op Zoom?) (dochter van Pieter Wijnans Bolland en Abigael Piera), gedoopt 8 feb 1731 te Delft, overl. 1804 te ´s Gravenhage.

Kinderen uit dit huwelijk:

 

Zesde generatie

6.  Jordanus van der Vliet, gedoopt 11 jan 1764 te 's Gravenhage, overl. 7 apr 1829 te Lange Ruige Weide, beroep: dienaar der justitie Ruige Weide.  Hij (64j; erkent 4 kinderen) trouwde Appolonia (/Antonia van der Burg/) Verburg, getrouwd 9 okt 1828 te Amsterdam (59j; dochter van Willebrord (Wilbrord Franse) Verburg en Adriana (Ariaantje) Claase Berkel), gedoopt 30 sept 1769 te Berkel, beroep: werkster; schoonmaakster.

Kinderen uit dit huwelijk:

 

Zevende generatie

7.  Frederik Wilhelmus (Willem) van der Vliet, geb. 8 mrt 1801 te Rotterdam, gedoopt 18 mrt 1801 te Rotterdam in de Oosterkerk, overleden (28j) op 26 feb 1830 te Amsterdam, beroep 1829 schildersknecht.  Hij trouwde Frederika Willemina de Vrij, getrouwd 29 apr 1829 te Amsterdam, geb. 3 mei 1805 te Amsterdam (dochter van Johannes de Vrij en Katriena (Kaatje Mulder/) Muller), gedoopt (NH) 5 mei 1805 in de Westerkerk te Amsterdam, (Ned. Herv.) lidmaat sinds 17 juni 1826, beroep 1830 winkelmeid, ovl. (35j) 6 juni 1840 te Amsterdam.
Na het overlijden van haar eerste echtgenoot trouwt Frederika op 6 jan 1836 met wedn. Abraham van Beest, geb. 1801 te Amsterdam. Na het overlijden van Frederika trouwt Abraham op 3 sep 1845 te Amsterdam met Maria van Schaijk, geb. 1820 te Mijdrecht.

Kinderen uit dit huwelijk:


Op heden den Negen en Twintig April des Jare 1829  ….

Frederik Wilhelmus van der Vliet, Schildersknecht, geboren te Rotterdam, wonende alhier. oud 28 Jaren,
meerderjarige zoon van Jordanus van der Vliet, overleden en Appolonia Verburg buiten beroep, woonachtig
alhier ten Eene en
Frederika Willemina de Vrij, geen beroep, geboren en wonende alhier, oud 23 jaren (get. hebbende 5 mei 1885), meerderjarige
dochter van Johannes de Vrij, kleermakersknecht en Katriena Muller, wonende alhier  ten andere zijde.

En konsaenteerden de moeder des bruidegoms en ouders der bruid personeel in deze Echt.

De voorafgaande acten, nevens het zesde hoofdstuk van het Huwelijk volgens de Wet van 25 Ventose van het jaar Elf,
voorgelezen zijn, ten eerste: in een extract uit het Register der Afkondigingen, behoorlijk zonder verhindering …..
Vijftiende en Twaalfder dezer ---------
ten  2den de doopcedullen der Verloofden
ten 3den de Doodcedul van den Vader des bruidegoms

waarna wij hun, bij name en afzonderlijk hebbende afgevraagd of zij elkander aannamen als Man en Vrouw, hetwelk door hun, ieder in het bijzonder, met ja beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het Huwelijk zijn verenigd, alles ingevolge het derde Hoofdstuk der Wet van 20 Ventose van het jaar Elfde en in tegenwoordigheid van:

der echtgenotes Vader, oud 49, Hendrik Kempe, Ambtenaar, oud 55 , Jacobus Kempe, Idem, oud 33,
 Cornelis van Booven, Idem, oud  27 Jaren en Allen wonende Alhier.

Zijnde  deze acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de comparanten, welke met  ons hebben getekend,
verklarende de Echtgenote niet te kunnen schrijven

F.W van der Vliet
J. De Vrij
H.Kempe
C van Booven
Jac, Kempe

 

Woonplaats: Bij haar overlijden In 1840 was Frederika getrouwd met houtzaagmolenaar Abraham van Beest en woonde in Amsterdam buiten de Utrechtse poort aan het lange pad (huidige Van Woustraat/Albert Cuijpstraat) bij de molen.
Bron: Stadsarchief Amsterdam/Indexen/Boedelpapieren (voor het weeshuis van haar dochter).


Een ingekleurde litho van Willem Hekking van de Utrechtse Poort uit juli 1858. Gesloopt in 1857/1858


8.  Pieter van der Vliet, geb. 4 aug 1805 te 's Gravenhage, overl. 7 aug 1874 te Vlissingen, beroep varensgezel.  Hij trouwde Maria Louisa (Laüta/) Louta, getrouwd 25 sep 1834 te Hellevoetsluis, geb. 2 dec 1815 te Bergen op Zoom (dochter van Adam (Laüta/) Louta en Helena van Putte), overl. 11 juli 1894 te Den Helder, beroep naaister.

Kinderen uit dit huwelijk:

Achtste generatie

9.  Frederika Willemina van der Vliet, geb. 31 mrt 1830 te Amsterdam, overl. 5 juni 1889 te Amsterdam.  Zij trouwde Hermanus Lampe, getrouwd 12 dec 1851 te Amsterdam, geb. 5 dec 1834 te Amsterdam (zoon van Frederik Pieter Hendrik Lampe en Johanna Magdalena Roosenveldt), overl. 23 sep 1884 te Amsterdam, beroep schuitenvoerder.

Kinderen uit dit huwelijk:

Zie stamboom Lampe >>


10.  Jordanus Adam van der Vliet, geb. 1849 te Rotterdam, beroep zeeloods.  Hij trouwde Johanna Persoon, getrouwd 26 aug 1874 te Vlissingen, geb. 16 aug 1856 te Vlissingen (dochter van Hendrik Persoon en Hendrika van Graafeiland), overl. 6 mei 1906 te Terneuzen.

Kinderen uit dit huwelijk:

11.  Leendert Louis van der Vliet, geb. 28 dec 1851 te Vlissingen, overl. 16 nov 1930 te Den Helder.  Hij trouwde Cornelia Johanna van Galen, geb. 23 dec 1850 te Middelburg (dochter van Cornelis van Galen en Maria Deuninck), overl. 11 juli 1894 te Den Helder.

Kinderen uit dit huwelijk:

Zie de Inhoudsopgave >>

 

^