stamboom LAMPE

 

 

 

VOOROUDERS FREDERIKA VAN DER VLIET
ECHTGENOTE VAN HERMAN LAMPE

Van der Vliet – afstammelingen

Eerste generatie

1.  Jan Hendricxen van der Vliet, geb. ~1600, beroep schoenmaker.  Hij trouwde Sara Cornelis, getrouwd 10-10-1644 te ´s Gravenhage, geb. ~1615 te Delft.
                             Kinderen uit dit huwelijk:
                      i.     Cornelis van der Vliet, geb. 1645 te ´s Gravenhage, overl. <1647 te ´s Gravenhage.
                      ii.    Hillegont van der Vliet, gedoopt 12-08-1646 te ´s Gravenhage.  Zij trouwde Pieter Verschuer, getrouwd 21-06-1668 te ´s Gravenhage.
                      iii.   Baertgen van der Vliet, gedoopt 29-10-1647 te ´s Gravenhage, overl. <1650 te ´s Gravenhage.
            2.       iv.   Cornelis Jans van der Vliet geb. 24-01-1649.
                      v.    Bartijn van der Vliet, gedoopt 30-03-1650 te ´s Gravenhage.
                      vi.   Alida van der Vliet, gedoopt 03-04-1655 te ´s Gravenhage, overl. <1656 te ´s Gravenhage.
                      vii.  Alida van der Vliet, gedoopt 15-04-1656 te  ´s Gravenhage.

 

Tweede generatie

2.  Cornelis Jans van der Vliet, geb. 24-01-1649 te ´s Gravenhage.  Hij trouwde Franzijntje (/Ranzijntje) de Bruin, geb. ~1647 (dochter van Jacob de Bruijn).
                             Kinderen uit dit huwelijk:
                      i.     Joannes van der Vliet, gedoopt 19-04-1671 te ´s Gravenhage.
            3.       ii.    Jacobus van der Vliet.
                      iii.   Hendrik van der Vliet, gedoopt 01-07-1679 te ´s Gravenhage.
                      iv.   Pieter van der Vliet, gedoopt 29-04-1681 te ´s Gravenhage.
                      v.    Alida van der Vliet, gedoopt 17-03-1683 te ´s Gravenhage.  Zij trouwde Jakobus van Emont.
                      vi.   David van der Vliet, gedoopt 29-05-1685 te ´s Gravenhage.

 

Derde generatie

3.  Jacobus van der Vliet, gedoopt 17 sep 1677 te 's Gravenhage, overl. 14-02-1752 te ´s Gravenhage.  Hij trouwde Elisabeth de Zeeuw, getrouwd 04-05-1701 te ´s Gravenhage, geb. te 's Gravenhage.
                             Kinderen uit dit huwelijk:
            4.       i.     Pieter (/Piter Willemse) van der Vliet.

 

Vierde generatie

4.  Pieter (/Piter Willemse) van der Vliet, gedoopt 17 nov 1706 te 's Gravenhage.  Hij trouwde Jordina Reijnera /(Rijnira) van Ravensbergen, geb. 2 okt 1708 te Oudenbosch (dochter van Cornelis van Ravensbergen en Debora van Pasche), overl. 1806 te Oudenbosch.
                             Kinderen uit dit huwelijk:
                      i.     Elisabeth van der Vliet, gedoopt 24-09-1732 te Oud en Nieuw Gastel.
                      ii.    Cornelia van der Vliet, gedoopt 09-05-1734 te Oud en Nieuw Gastel.
                      iii.   Jacobus van der Vliet, gedoopt 02-09-1735 te Oud en Nieuw Gastel, overl. <1742 te Oud en Nieuw Gastel.
            5.       iv.   Louis van der Vliet.
                      v.    Jacobus van der Vliet, gedoopt 25-02-1742 te Oud en Nieuw Gastel.

 

Vijfde generatie

5.  Louis van der Vliet, gedoopt 30 juni 1737 te Oud en Nieuw Gastel.  Hij trouwde Pieternelletie Bollant, getrouwd 09-03-1760 te ´s Gravenhage /(Bergen op Zoom?) (dochter van Pieter Wijnans Bolland en Abigael Piera), gedoopt 8 feb 1731 te Delft, overl. 1804 te ´s Gravenhage.
                             Kinderen uit dit huwelijk:
                      i.     Pieter Wilhelmus van der Vliet, gedoopt 18-05-1760 te ´s Gravenhage.
                      ii.    Pieter van der Vliet, gedoopt 13-12-1761 te ´s Gravenhage.
            6.       iii.   Jordanus van der Vliet.
                      iv.   Klara Abigaël van der Vliet, gedoopt 05-02-1768 te ´s Gravenhage.
                      v.    Anthonie van der Vliet, gedoopt 17-03-1771 te ´s Gravenhage.

 

Zesde generatie

6.  Jordanus van der Vliet, gedoopt 11 jan 1764 te 's Gravenhage, overl. 7 apr 1829 te Lange Ruige Weide, beroep dienaar der justitie Ruige Weide.  Hij trouwde Appolonia (/Antonia van der Burg/) Verburg, getrouwd 9 okt 1828 te Amsterdam (dochter van Willebrord (Wilbrord Franse) Verburg en Adriana (Ariaantje) Claase Berkel), gedoopt 30 sept 1769 te Berkel.
                             Kinderen uit dit huwelijk:
            7.       i.     Frederik Wilhelmus (Willem) van der Vliet geb. 8 mrt 1801.
            8.       ii.    Pieter van der Vliet geb. 4 aug 1805.
                      iii.   Antonie van der Vliet, geb. 4 jan 1808 te 's Gravenhage.
                      iv.   Louis van der Vliet, geb. 13 juni 1810 te Amsterdam.

 

Zevende generatie

7.  Frederik Wilhelmus (Willem) van der Vliet, geb. 8 mrt 1801 te Rotterdam, gedoopt 18 mrt 1801 te Rotterdam, Oosterkerk, overl. 1830?, beroep 1829 schildersknecht.  Hij trouwde Frederika Willemina de Vrij, getrouwd 29 apr 1829 te Amsterdam, geb. 3 mei 1805 te Amsterdam (dochter van Johannes de Vrij en Katriena (Kaatje Mulder/) Muller), gedoopt 5 mei 1805 te Westerkerk, Amsterdam, beroep 1830 winkelmeid.
                             Kinderen uit dit huwelijk:
            9.       i.     Frederika Willemina van der Vliet geb. 31 mrt 1830.


Op heden den Negen en Twintig April des Jare 1829  ….

Frederik Wilhelmus van der Vliet, Schildersknecht, geboren te Rotterdam, wonende alhier. oud 28 Jaren,
meerderjarige zoon van Jordanus van der Vliet, overleden en Appolonia Verburg buiten beroep, woonachtig
alhier ten Eene en
Frederika Willemina de Vrij, geen beroep, geboren en wonende alhier, oud 23 jaren (get. hebbende 5 mei 1885), meerderjarige
dochter van Johannes de Vrij, kleermakersknecht en Katriena Muller, wonende alhier  ten andere zijde.

En konsaenteerden de moeder des bruidegoms en ouders der bruid personeel in deze Echt.

De voorafgaande acten, nevens het zesde hoofdstuk van het Huwelijk volgens de Wet van 25 Ventose van het jaar Elf,
voorgelezen zijn, ten eerste: in een extract uit het Register der Afkondigingen, behoorlijk zonder verhindering …..
Vijftiende en Twaalfder dezer ---------
ten  2den de doopcedullen der Verloofden
ten 3den de Doodcedul van den Vader des bruidegoms

waarna wij hun, bij name en afzonderlijk hebbende afgevraagd of zij elkander aannamen als Man en Vrouw, hetwelk door hun, ieder in het bijzonder, met ja beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het Huwelijk zijn verenigd, alles ingevolge het derde Hoofdstuk der Wet van 20 Ventose van het jaar Elfde en in tegenwoordigheid van:

der echtgenotes Vader, oud 49, Hendrik Kempe, Ambtenaar, oud 55 , Jacobus Kempe, Idem, oud 33,
 Cornelis van Booven, Idem, oud  27 Jaren en Allen wonende Alhier.

Zijnde  deze acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de comparanten, welke met  ons hebben getekend,
verklarende de Echtgenote niet te kunnen schrijven

F.W van der Vliet
J. De Vrij
H.Kempe
C van Booven
Jac, Kempe

 


 

8.  Pieter van der Vliet, geb. 4 aug 1805 te 's Gravenhage, overl. 7 aug 1874 te Vlissingen, beroep varensgezel.  Hij trouwde Maria Louisa (Laüta/) Louta, getrouwd 25 sep 1834 te Hellevoetsluis, geb. 2 dec 1815 te Bergen op Zoom (dochter van Adam (Laüta/) Louta en Helena van Putte), overl. 11 juli 1894 te Den Helder, beroep naaister.
                             Kinderen uit dit huwelijk:
                      i.     Apolonia van der Vliet, geb. 3 dec 1834 te Hellevoetsluis, overl. nov 1898 te Den Helder.  Zij trouwde Cornelis Neef.
                      ii.    Jordanus Adam van der Vliet, geb. 10 febr 1836 te Hellevoetsluis, overl. 13 juli 1846 te Rotterdam.
                      iii.   Leendert Louis van der Vliet, geb. 6 apr 1838 te Hellevoetsluis, overl. 16 jan 1850 te Rotterdam.
                      iv.   Wilhelmina Frederika van der Vliet, geb. 1840 te Rotterdam.  Zij trouwde Johannes Willem van der Leije, getrouwd 19 feb 1862 te Vlissingen, geb. 1842 te Vlissingen (zoon van Christiaan van der Leije en Johanna Adriana Klaassen).
                      v.    Pieter Anthonie van der Vliet, geb. 14 aug 1843 te Rotterdam, overl. 14 sept 1922 te Amsterdam.  Hij trouwde Annigje Neef, getrouwd 24 nov 1866, geb. 16 juli 1840 te Alblasserdam, overl. 11 mrt 1904 te Rotterdam.
                      vi.   Louis van der Vliet, geb. 14 sep 1845 te Rotterdam, overl. 1866 te Nederlands Indië, beroep matroos.
            10.     vii.  Jordanus Adam van der Vliet geb. 1849.
            11.     viii. Leendert Louis van der Vliet geb. 28 dec 1851.
                      ix.   Johannes van der Vliet, geb. 31 juli 1855 te Vlissingen, overl. 1933 te Amsterdam.  Hij trouwde Christina Oostrum, geb. 1857, overl. 1 dec 1924 te Amsterdam.
                      x.    Jacob van der Vliet, geb. 30 nov 1858 te Vlissingen, overl. 28 juli 1942 te Deventer.

 

Achtste generatie

9.  Frederika Willemina van der Vliet, geb. 31 mrt 1830 te Amsterdam, overl. 5 juni 1889 te Amsterdam.  Zij trouwde Hermanus Lampe, getrouwd 12 dec 1851 te Amsterdam, geb. 5 dec 1834 te Amsterdam (zoon van Frederik Pieter Hendrik Lampe en Johanna Magdalena Roosenveldt), overl. 23 sep 1884 te Amsterdam, beroep schuitenvoerder.
                             Kinderen uit dit huwelijk:
                      i.     Johanna Magdalena (Na) Lampe, geb. 18 mei 1859 te Amsterdam, overl. 17 juli 1947 te Amsterdam, beroep eigenaresse heetwaterhandel.  Zij trouwde Sijbrand (Sijb) ter Koele, getrouwd 2 mrt 1881 te Amsterdam, geb. 4 juni 1857 te Amsterdam (zoon van Dirk ter Koele en Gerritje Klupper), overl. 30 jan 1938 te Amsterdam, beroep suikerbakker.
                      ii.    Frederika Willemina (Mien) Lampe, geb. 29 okt 1861 te Amsterdam, beroep werkster, overl. 19 mei 1925 te Amsterdam.  Zij trouwde Gerardus Josephus (Gerrit?) Engels, getrouwd 24 nov 1886 te Amsterdam, geb. 1860 te Amsterdam (zoon van Johannes Conradus Engels en Gesina Muschet), beroep smid; bediende; caféhouder, overl. 6 feb 1911 te Amsterdam.
                      iii.   Magdalena Johanna (Leen) Lampe, geb. 6 jan 1866 te Amsterdam, overl. 30 juni 1928 te Amsterdam, beroep dienstbode.  Zij trouwde (1) Wouter Hendrikus Brouwer, getrouwd 15 dec 1887 te Amsterdam, geb. 16 juli 1864 te Amsterdam (zoon van Hendricus Johannes Anthony Brouwer en Wilhelmina Francisca van den Hoek), beroep matroos in marinedienst; courantenombrenger, overl. 26 apr 1902 te Amsterdam.  Zij trouwde (2) Petrus (Pieter) Cerneus, getrouwd 20 mei 1905? te Amsterdam, geb. 13 feb 1863 te Amsterdam.
                      iv.   Apolonia Wilhelmina (Ploon) Lampe, geb. 24 nov 1874 te Amsterdam, overl. 10 okt 1950 te Amsterdam, beroep 12 mrt 1923 brooddepôt-houdster.  Zij trouwde Barend de Groot, getrouwd 15 mei 1901 te Amsterdam, geb. 4 nov 1866 te Amsterdam (zoon van Berend de Groot en Carolina Johanna Wilhelmina (Lien) Grondman), overl. 1 feb 1951 te Amsterdam, beroep smid-bankwerker.

10.  Jordanus Adam van der Vliet, geb. 1849 te Rotterdam, beroep zeeloods.  Hij trouwde Johanna Persoon, getrouwd 26 aug 1874 te Vlissingen, geb. 16 aug 1856 te Vlissingen (dochter van Hendrik Persoon en Hendrika van Graafeiland), overl. 6 mei 1906 te Terneuzen.
                             Kinderen uit dit huwelijk:
                      i.     Maria Louisa van der Vliet, geb. 1875 te Vlissingen.  Zij trouwde François Cornelis Herrebout, getrouwd 13 mei 1897 te Terneuzen, geb. 1870 te Terneuzen (zoon van Pieter Herrebout en Adriana Platteeuw).
                      ii.    Hendrika van der Vliet, geb. 1877 te Vlissingen.  Zij trouwde Pieter Willem Crince, getrouwd 16 aug 1900 te Terneuzen, geb. 1875 te Biervliet (zoon van Johannes Crince en Johanna Maria Baert).
                      iii.   Maria Johanna van der Vliet, geb. 1880 te Terneuzen.  Zij trouwde Gilles Francois Jacob Rijnberg, getrouwd 11 sep 1913 te Terneuzen, geb. 1878 te Biervliet (zoon van Abraham Cornelis Rijnberg en Anna Baert).
                      iv.   Pieter van der Vliet, geb. 1882 te Terneuzen.  Hij trouwde Theresia Johanna Sterzenbach, getrouwd 22 juli 1909 te Vlissingen, geb. 1888 te Vlissingen (dochter van Leonardus Matthijs Sterzenbach en Helena Alida Kloprogge).
                      v.    Hendrik van der Vliet, geb. 1885 te Terneuzen.  Hij trouwde Christina Jacomina Oele, getrouwd 17 apr 1913 te Kruiningen, geb. 1891 te Terneuzen (dochter van Johannes Oele en Cornelia Zeevaard).
                      vi.   Johanna Jacoba van der Vliet, geb. 1891 te Terneuzen.  Zij trouwde Cornelis Naerebout, getrouwd 17 juni 1913 te Vlissingen, geb. 1887 te Vlissingen (zoon van Antheunis Naerebout en Angeline Isabelle Philippine Nobels).
                      vii.  Apollonia van der Vliet, geb. 1894 te Terneuzen.  Zij trouwde Ferdinand Franciscus Alleda, getrouwd 14 sep 1916 te Terneuzen, geb. 1887 (zoon van Carl Friedrich George Eduard Alleda en Maria Selie).

11.  Leendert Louis van der Vliet, geb. 28 dec 1851 te Vlissingen, overl. 16 nov 1930 te Den Helder.  Hij trouwde Cornelia Johanna van Galen, geb. 23 dec 1850 te Middelburg (dochter van Cornelis van Galen en Maria Deuninck), overl. 11 juli 1894 te Den Helder.
                             Kinderen uit dit huwelijk:
                      i.     Pieter van der Vliet, geb. 7 jan 1879 te Den Helder, overl. 17 mrt 1958 te Den Helder.  Hij trouwde Elisabeth Horsman, geb. 7 okt 1877 te Enkhuizen (dochter van Hendrik Horsman en Trijntje Bijl), overl. 10 mrt 1956 te Den Helder.

Zie de Inhoudsopgave >>