stamboom LAMPE

 

 

 

VOOROUDERS HERMAN LAMPE

Voorouders:
Lampe, Kogge, Roosenvelt , Tinteren, Ferralin, Lamferman, Munter, Taylor, Perpet, Nimaij, Smit, De Lange

Kwartierstaat van Herman Lampe: zie verder >>

 

Roosenvelt – afstammelingen

 

Geboorteplaats Lingen (aan de Eems), zie >>

Mogelijke herkomst van de naam Roosenveldt: Rosenfeld aan de Rosensee, dorp bij Raisdorf, in de buurt van Kiel (Schleswig-Holstein).

 

Eerste Generatie

1.  NN Roosenvelt.

Kinderen:

Tweede Generatie

Doop Ned. Herv. van Cornelia de Goede,
21 aug 1740 te Breda

 

Huwelijksakte Amsterdam

 

Huwelijksintekeningen van de KERK. - A30186000215 16-12-1768 - DTB 614, p.425:

Compareerden als vooren

Carel Adolph Roosenveld, van Lingen, Gereformeert, oud 24 jaren, in de Slijk 8hs. Ouders doot, geadsist. met sijn suster M.(Margriet) Roosenveld,

Cornelia de Goeden, van Breda, gereformeert, oud 22 jaren, woont als vooren, haar moeder Hendrica Kosters,

2a.  Adolff Carel (Rooseveld/) Roosenvelt, geboren ca 1744 te Lingen (Dld), overleden tussen 1777 en 1780, Hervormd.  Hij trouwde Cornelia de Goede (dochter van Jan de Goede en Hendrika Kosters), getrouwd 16 dec 1768 te Asd., gedoopt (Ned. Herv.) 21 aug 1740 te Breda, begraven 19 okt 1780 te Amsterdam op het kerkhof van de Westerkerk.

Kinderen:



Huwelijk 16-10-1778 in Amsterdam

Bron: DTB 623, p.334 - Huwelijksintekeningen van de KERK. - A23142000171

Compareerden als vooren

Rijk Voegt, van Hilversum, Gereformeert, oud 24 jaren, in de Oude Loosdregt. Ouders doot, geadsist. met Casper Cuijper in De Santstraat,

Henrietta Margaretha Rosenvelt, van Lingen, gereformeert, oud 28 jaren, op de Kijsersgragt, oiuders doot, Geadssisteerd met haar broer Adolf Roosenveld in de St Annestr.,

2b. Henrietta Margaretha (Margrietje/Margrieta) Roosenvelt. 1750 te Lingen (Dld), ovl. (71j) 27 juni 1819 te Oud Loosdrecht. Zij trouwde Rijk Voegt/Voogt, getrouwd 16 okt 1778 te Amsterdam, geb. 1756 te Hilversum, ovl. <1819.

Kinderen:

Derde Generatie

3.  Jan Hendrik Roosenveldt, gedoopt 6 juni 1773 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, beroep: fuselier, overleden 26 nov 1817 te Batavia (Ned. Indië).  Hij trouwde Caterina (/Catharina) van Tinteren, getrouwd 9 dec 1796 te Amsterdam, (dochter van Hendrik van Tinteren en Magdalena (Lena) Munter) gedoopt 7 aug 1776 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (Herv), overleden >1817, beroep schoonmaakster.

Kinderen:


Amsterdam, Trouwen

Den 9 november 1796

Compareerden als vooren Jan Hendrik Roosenveldt
van Amsterdam, geref. oud 23 jaren, op ’t Smallenpad bij de Sloterdijkstraat, ouders dood, geassisteerd met Hermanus Willem Ellinkhuizen. -- op het lijdseplijn ----
Catharina van Tinteren van Amsterdam, geref., oud 22 Jaar in de Vinkenstraat, geassisteerd met haar vader Hendrik van Tinteren, woont alhier.

Verzoekende hare drie Sonddagse uitroepingen, omme naar deselve, de voorgenomen trouwe te solemiseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene wettige verhinderinge voor en valle. En naardien zij by waarheid verklaren, dat zij vrije Personen waren, en malkanderen in bloede niet en bestonden, waardoor een christelijk huwelijk mochte
verhindert worden, zijn hun hare gebeden verwilliget.

Jan Hendrik Roosevelt
X.

 

Vierde Generatie

4. Johanna Magdalena Roosenveldt, geboren 23 okt 1797 te Amsterdam, gedoopt 29 okt 1797 te Nieuwe Kerk, Amsterdam, overleden 30 jan 1861 te Amsterdam, beroep ventster. Zij trouwde Frederik Pieter Hendrik Lampe, (zoon van Hermann (/Harmen) Hinrich (Lampen/Lamppe/) Lampe en Maria Johanna (Anna) Lubeek), getrouwd 15 jan 1817 te Amsterdam, gedoopt 17 okt 1784 in de De Posthoorn (RK) te Amsterdam, overleden 12 dec 1851 te Amsterdam, beroep kruier.

1817: Huwelijksakte Frederik P. H. Lampe te Amsterdam

Op heden den 15de Januari des jaars 1817, des voormiddags ten 11 uren zijn voor ons hr "Jan Hindelooper en Jan Maanleven", Raad en lid van de Kommissie tot den Burgerlijke Stand der Stad Amsterdam, verschenen Frederik Pieter Hendric Lampe van Amsterdam, kruijer, oud 32 jaren, wonende alhier, meerderjarige zoon van Hermanus Lampe en Maria Johanna Lubeek, beiden overleden, ter ene zijde ------------------------------------------------
en Johanna Magdalena Roosenveldt, van Amsterdam, buiten beroep, oud 19 jaren, wonende alhier, meerderjarige dochter van Jan Hendrik Roosenveldt, meerdere lange jaren absent, en Catharina van Tinteren, schoonmaakster, mede alhier wonende, zij ter andere zijde en betuigde ons de moeder ... thans alhier tegenwoordig, hare toestemming te geven tot het voorgenomen huwelijk.
de voorafgaande Acten, welke nevens het zesde Hoofdstuk van het Huwelijk volgens de wet van de 25 Ventose van her jaar Elf, voorgelezen zijn, bestaan, ten eersten: in een ......

................

en in tegenwoordigheid van Clement August Wieman, kastenmaker, oud 27 jaren, Jurgen Leendert Henke, bondwerker, oud 47 jaren, Jan Leemkamp, timmermansknecht, oud 22 jaren, en Jan Pieter van der Veen, tabakswerker, oud 28 jaren, alle wonende alhier.

Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend, uitgezonderd de Echtgenote, die verklaarde niet te kunnen schrijven

F.P.H. Lampe
A. Wieman
L. Henke
J. Leemkamp
J.P. van der Veen

J. Hindeloper
E. Maanleven

 

Zie stamboom Lampe »

^