stamboom LAMPE

 

 

 

VOOROUDERS HERMAN LAMPE


Voorouders:
Lampe, Kogge, Roosenvelt, Tinteren, Ferralin, Lamferman, Munter, Taylor, Perpet, Nimaij, Smit, De Lange

Kwartierstaat van Herman Lampe: zie verder >>


De Lange – afstammelingen

Eerste Generatie

1.  Gilles (/Jellis) de Lange, geboren 1634 te Amsterdam: niet gev. (zoon van NN de Lange en Janneke Hoendecoeter), begraven op 05-07-1681, Oude Kerk, Amsterdam.  Hij trouwde Magdalena (Croon/Kraen) Kroon, getrouwd 26 okt 1656 te Amsterdam, geboren 1634 te Amsterdam: niet gev., (dochter van Catrina de Vos) overleden >1689.

 

Compareerden als vooren Gillis de Langhe van A (=Amsterdam),  wijnverlater, oud 22 jaren, geassisteerd
met Janneke Hoendecoeters, bruidegoms moeder, woonde op de Coningsgracht  en
Magdeleentje Croon van A. , oud 22 jaren,  geassisteerd met
haar moeder Catrina de Vos, woonde
op de Anjeliersgracht


Gilles de Lange               Lena, madelena Croon

 

Wijnverlater
"Over de functie van wijnverlater of  wijnroeier worden we ingelicht door W.F.H. Oldewelt, Amsterdamsche Archiefvondsten. De werkzaamheden van een gesworen, d.i. beëedigde wijnroeier bestonden in het peilen met behulp van een roode of zwarte (al naar gelang de soort wijn) roede of peilstok van grote vaten wijn, olie of traan om daardoor in gevallen van twijfel of bij geschillen den inhoud daarvan volgens de maat der stad Amsterdam te kunnen vaststellen’. In Hobbema's tijd waren er zes; sinds 1655 zetelden ze in het wachthuisje op de Jan Rodenpoortsbrug; sinds 1659 in een ‘comptoir’ gelegen tegen de Nieuwe Kerk. De wijnroeiers of ‘wijnverlaters’ hadden geen vast traktement: de particulieren die van hun diensten gebruik maakten, moesten hun een som gelds betalen, die zij als persoonlijke verdienste in eigen zak mochten steken. Wie een stuk wou laten roeien, gaf dat aan op het kantoor, en dan werd tussen de zes geloot. Voorts werd er één maal per jaar een rondgang met een notaris en een deurwaarder gemaakt om bij alle wijntappers de aanwezige voorraden te peilen met het oog op de gewestelijke impost op de wijnen; hiermee waren enkele dagen gemoeid." Het waren dus roeiers (=roerders) van wijn, maar mengen en versnijden hoorde er ook bij.

                                  
Kinderen:

  • Laurentius de Lange, gedoopt 2 jan 1658 te Amsterdam, Nieuwe Kerk.  Hij trouwde Engeltie Hiddes.
  • Johannis de Lange, gedoopt 19 sep 1659 te Amsterdam, Oude Kerk, overleden <1660.
  • Joannes de Lange, gedoopt 19 apr 1661 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (Hervormd).
  • Anna de Lange, gedoopt 31 mrt 1661 te Amsterdam, Nieuwe Kerk.
  • 2.  Jacomijntje de Lange, gedoopt 3 aug 1663 te Amsterdam.
  • Annetie de Lange, gedoopt 29 apr 1667 te Amsterdam, Oude Kerk. Ovl. <1668
  • Annetje de Langhe, gedoopt 15 aug 1668 te Amsterdam, Noorderkerk.
  • Rudolf de Lange, gedoopt 25 mrt 1672 te Amsterdam, Oude Kerk.
  • Petrus de Lange, gedoopt 10 juli 1673 te Amsterdam, Oude Kerk.

 

DTB-trouwen Amsterdam, Den 13 aug 1689
Kerk
Compareerden als vooren Loùrens Vreedenburgh, van A (Amsterdam) varent, man, oud 25 Jaren op de Keijsersgracht, geassisteerd met zijn vader Poulus VreedenBurgh
& Jacomijntje de Lange
van A (Amsterdam), oud 24 Jaaren op de Westermarkt, geassisteerd met haar moeder Magdaleena Kroon

 

 


Overleden 5 juli 1781 Gillis de Lange, in de Achterburgwal, betaald f 8,-

Tweede Generatie

2.  Jacomijntje de Lange, gedoopt 3 aug 1663 te Amsterdam, Oude Kerk (herv).  Zij trouwde Laurens (/Lourens) Vreedenburgh, getrouwd 13 aug 1689 te Amsterdam, geboren 1664 te Amsterdam (niet gev. in Asd), (zoon van Poulus Vreedenburgh) overleden 31 mei 1712 te Amsterdam, Westerkerkhof, beroep varend man.

Kinderen:

  • Lourens Vredenburg, gedoopt 18 juni 1690 te Amsterdam, Noorderkerk (herv), overleden <1694.
  • Magdalena (Vredenbergh/) Vredenburg, gedoopt 18 juli 1691 te Amsterdam, Noorderkerk.  Zij trouwde Gerrit Smit, getrouwd 12 jan 1714 te Amsterdam, (zoon van Gerrit Christaense Smit en Willemina (Willemtje Harmens/) Harms) gedoopt 30 mei 1694 te Amsterdam, Westerkerk (herv), beroep pulpwerker.
  • Clara Vredenburgh, gedoopt 8 mrt 1693 te Amsterdam, Noorderkerk.
  • Laurens Vredenburgh, gedoopt 21 mrt 1694 te Amsterdam, Noorderkerk.
  • Johannes Vredenburg, gedoopt 20 sep 1695 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (herv), overleden <1700.
  • Catharina Vredenburgh, gedoopt 26 dec 1696 te Amsterdam, Noorderkerk.
  • Gillis Vredenburg, gedoopt 8 ja 1698 te Amsterdam, Noorderkerk (herv).
  • Johannes Vredenburgh, gedoopt 31 aug 1700 te Amsterdam, Nieuwe Kerk.

Inhoudsopgave >>

^