stambomen DE GROOT - LAMPE - DEKKER - ALLES

 

 

 

 

Grootouders
Onze grootouders zijn aan vaders kant Barend de Groot en Apolonia Wilhelmina Lampe en aan moeders kant Cornelis Dekker met Engelina Alles. Bij het uitpluizen van de stambomen van onze grootouders heb ik mij niet beperkt tot de voorouders van alleen de vaders, maar heb ik op deze website ook de stambomen van de "voormoeders" geplaatst. Verder zijn hier ook een groot aantal kwartierstaten van andere aangetrouwde families te vinden.
Voorouderschema >>

De Groot
Deze familie was oorspronkelijk een schippersfamilie met de achternaam Jacobsen, die in 1753 veranderd werd in Jacobs de Groot . In de loop der tijd is het deel Jacobs verdwenen. Waarschijnlijk waren zij van origine Hollandse schippers, die de vanwege de godsdienstonvrijheid gevluchte Nederlandse kooplui volgden, en zo in Altona (nu deel van Hamburg) belandden. Daar zijn de doopinschrijvingen van de zoons van onze oudste voorvader gevonden (resp. in 1727 en 1729). De naam van deze voorvader is Berend Jacobsen. Na zijn overlijden verhuisden beide zoons omstreeks 1753 naar het waddeneiland Juist, waar zij trouwden. De families bleven daar twee generaties lang. Na de Franse tijd (1815) vertrokken zij naar Holland, waar zij aanvankelijk als binnenschippers hun kost verdienden.
Kwartierstaat van mijn grootvader Barend >>

Lampe
Deze familie behoort niet tot die van de bekende kledingzaak, waarvan de "roots" in Mettingen liggen. Onze oudste voorvader, Cord Lampe (*1667), woonde in Wildeshausen (Dld). Zijn kleinzoon Hermann Lampe (*1746) vertrok naar Amsterdam om daar als knecht in een smederij te werken. Bij de dopen van zijn nakomelingen worden verscheidene Katholieke schuilkerken in Amsterdam genoemd.
Kwartierstaat van mijn grootmoeder Ploon >>

Dekker
De oudste gevonden voorvader is Jan Dekker (* ca 1745) wonend in Oudkarspel. Via Schoorl kwam de familie in Alkmaar terecht. In deze familie vinden we venters en kleermakers.
Kwartierstaat van mijn grootvader Cornelis >>

Alles
Een honkvaste familie (v.a. 1655) van boerenknechten en bullopers, wonend in de Beemster, of daaraan grenzend. Bijna was de famile in een veenkolonie in Drente gebleven, maar ze zijn toch naar hun vertrouwde omgeving teruggekeerd. Zelfs nu vinden we ze nog in De Rijp en omstreken.
Kwartierstaat van mijn grootmoeder Engelina >>

DNA
Misschien is er in de toekomst belangstelling voor DNA-onderzoek. Een interessante site hierover is: Genetische Genealogie.

HOME